REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU Chantico.pl
1. Ochrona danych osobowych.
Złożenie zamówienia w sklepie Chantico.pl możliwe jest po udzieleniu przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez firmę Chantico.pl Magdalena Kleban-Nowak, celem jego realizacji. Wszystkie dane przesyłane przez klienta do naszego sklepu, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień i wykonywanie czynności związanych z ich obsługą. Kupujący ma na życzenie pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie sklepu Chantico.pl zgodnie z Ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). 

Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na przykład na adres e-mailowy: magdalena.kleban-nowak@chantico.pl, pocztą na adres firmy. Klient może również dane usunąć samodzielnie z poziomu swojego konta w sklepie (nie dotyczy zrealizowanych zamówień). W przypadku gdy klient nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia, dyspozycji usunięcia z naszej bazy lub przez okres około 2 lat od czasu realizacji zamówienia. Sklep posiada wspólną bazę danych osobowych dla firmy Chantico.pl Magdalena Kleban-Nowak.

2. Organizacja sprzedaży.
a.) Sprzedaż obsługiwana jest poprzez firmę Chantico.pl Magdalena Kleban-Nowak posiadającą jedną bazę klientów.

c.) Kupujący otrzymuje dokument zakupu zgodnie z zamówieniem. Oznacza to, że dokument zakupu na dany towar jest wystawiony przez Chantico.pl Magdalena Kleban-Nowak.

d.) W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia przez Chantico.pl Magdalena Kleban-Nowak kupujący będzie informowany o tym fakcie przez pracowników sklepu. e.) Sklep Chantico.pl dostarcza standardowo przedmioty bez wad, jeśli przedmiot posiada wady (np. sprzęt używany), są one wyraźnie opisane w karcie produktu, do wiadomości klienta przed złożeniem zamówienia.

3. Opisy i zdjęcia produktów.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności opisu produktu prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu celem potwierdzenia specyfikacji. Zdjęcia produktów mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie ma wpływu to jednak na właściwości produktu. Zdjęcia produktów mogą zawierać elementy dodatkowe nie wchodzące w skład zestawu np. przy desce do krojenia noże kuchenne dla zobrazowania pełniejszego produktu. Zdjęcia produktów mogą nie obrazować pełnej zawartości zestawu tylko np. jego główny element. Firma Chantico.pl Magdalena Kleban-Nowak ponosi pełną odpowiedzialność za opisy i zdjęcia, błędy wynikające z powyższych stanową podstawę do reklamacji.

4. Składanie zamówień, potwierdzenia i anulowanie zamówienia.
a.) Sklep Chantico.pl przyjmuje zamówienia w formie: poprzez system strony www.chantico.pl (cześć procesu zamawiania), pocztą elektroniczną na adres magdalena.kleban-nowak@chantico.pl, telefonicznie (za pisemnym potwierdzeniem pod rygorem nieważności) pod numerem: 509-878-561. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

b.) Prosimy o potwierdzenie zamówienia e-mailem, telefonicznie bądź poprzez system strony www. Chantico.pl jeżeli zostaniecie Państwo o to poproszeni. Potwierdzenie zamówienia zasygnalizuje nam, że otrzymali Państwo wszelkie informacje potrzebne do zawarcia umowy na trwałym nośniku - na przykład email z warunkami zakupu, zgodnie z ustawowym obowiązkiem. W przypadku braku potwierdzenia będziemy kontaktować się z Państwem celem uzupełnienia informacji.

c.) W przypadku anulowania zamówienia fakt ten potwierdzamy pisemnie, drogą poczty elektronicznej. Anulowanie oznacza również usuniecie z systemu sklepu danych osobowych klienta, przekazanych w procesie wysyłania zamówienia. Dane konta (o ile zostało założone), nadal pozostają w systemie do dyspozycji klienta.

d.) W przypadku gdy klient nie dysponuje możliwością komunikacji poprzez pocztę elektroniczną wszelkie informacje np. o anulowaniu bądź przyjęciu do realizacji zamówienia mogą zostać przekazane za pomocą innych, dostępnych dla klienta środków komunikacji takich jak telefon, faks, list polecony itp.

e.) W razie pomyłki, błędów lub jeżeli klient będzie chciał dokonać zmian w swoim zamówieniu wystarczy, że skontaktuje się z naszym sklepem w dowolny sposób, na przykład mailowo, telefonicznie i zgłosi taki wniosek.

f.) Treść zawieranej umowy zabezpieczana jest na trwałym nośniku, w postaci wiadomości email, generowanej do klienta po złożeniu zamówienia oraz w formie papierowej, dołączonej do przesyłki. Wszelkie zmiany w zamówieniu/umowie odbywają się za pisemnym potwierdzeniem w postaci wiadomości email. Umowa sporządzana jest w języku polskim.

5. Dostawa i terminy.
a.) Towar dostarczany jest do klienta:
- jako przesyłka realizowana poprzez Paczkomaty
- jako przesyłka kurierska firmą kurierską UPS lub K-ex.
Wraz z towarem wydawane są warunki sprzedaży w formie regulaminu (dotyczy zamówień realizowanych wysyłkowo), dokument gwarancyjny (o ile jest w zestawie) oraz faktura VAT lub faktura wysyłkowa.

b.) Czas dostawy wynosi zwykle 1-7 dni roboczych (czas ten może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, np.: przyczyny losowe, logistyczne itp). Czas dostawy przesyłki z towarem, którego nie ma aktualnie w magazynie uzależniony jest od producenta/importera towaru oraz przewoźnika i wynosi maksymalnie do 2-4 tygodni gdy towar trzeba specjalnie sprowadzać. Termin dostawy można potwierdzić telefonicznie lub elektronicznie przed złożeniem zamówienia. Jeżeli towar znajduje się w magazynie, co można sprawdzić i potwierdzić na stronach naszego serwisu, powinien trafić do Państwa w przeciągu 1-4 dni roboczych.

System sklepu Chantico.pl przy niektórych produktach informuje o spodziewanym czasie dostarczenia produktu, jednak wskazana jest weryfikacja tych informacji celem uściślania terminu. W przypadku niektórych produktów sprowadzanych pod specjalne zamówienie czas dostawy towaru może być dłuższy od podanego maksymalnego lub może być niemożliwy do dokładnego określenia. W takim przypadku wskazane jest wystosowanie zapytania celem uzyskania informacji o szczegółach dostępności produktu. O ewentualnych opóźnieniach w dostawach i ich przyczynach informujemy indywidualnie klienta za każdym razem gdy takie opóźnienie nastąpi. 

c.) Przesyłka kurierska oraz realizowana przez Paczkomaty dostarczana jest w większości przypadków do 24 godzin od dnia nadania (maksymalnie do 48 godzin) wyłącznie dni robocze. W przypadku gdyby przesyłka nie dotarła do Państwa o czasie, prosimy o kontakt z nami lub z firmą kurierską i podanie numeru przesyłki celem ustalenia jej losów. Szczegółowe informacje znajdują się w potwierdzeniu realizacji zamówienia.

d.) Nie ma możliwości określenia dokładnej godziny dostawy przesyłki. W przypadku firmy kurierskiej można określić jedynie godzinę do której kurier ma się pojawić z przesyłką, usługa ta świadczona jest na indywidualne życzenie i jest dodatkowo odpłatna w/g aktualnych stawek, które poda pracownik sklepu (prosimy ew. zaznaczyć w uwagach do zamówienia - specjalne pole przygotowano w formularzu). Przesyłkę można monitorować, na podstawie numeru listu przewozowego, dostarczonego drogą e-mailową w dniu realizacji zamówienia. Istnieje możliwość zmiany adresu dostawy po nadaniu wysyłki, zmiany terminu dostawy lub zlecenie odbioru w punkcie w dogodnym terminie, tak by nie czekać na kuriera. Informacje w jaki sposób postępować by skorzystać z tej możliwości znajdują się w potwierdzeniu realizacji zamówienia, nadawanym w dniu wysyłki paczki oraz na stronie przewoźnikaUPS lub K-ex

e.) Standardowo nie istnieje możliwość dostarczenia towaru w weekend i dni ustawowo wolne od pracy. O aktualnych kosztach niestandardowych przesyłek poinformuje Państwa sprzedawca na życzenie przed zawarciem umowy sprzedaży. Koszyk sklepu Chantico.pl oblicza automatycznie koszt przesyłki kurierskiej bez uwzględnienia kosztów przesyłek niestandardowych. Na stronie tej znajdują się też szczegółowe informacje dotyczące realizacji wysyłek i płatności.

6. Wysyłka, transport i odbiór przesyłki.
a.) Sugerujemy odbierać przesyłki zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego Art. 545 §2: W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Szczegółowe wskazówki dotyczące bezpiecznego odbierania przesyłek znajdziecie Państwo w piśmie wysłanym pocztą elektroniczną potwierdzającym realizację zamówienia. Informacje takie możemy wysłać Państwu również na życzenie inną drogą lub w innym terminie.

Oraz Art 76. Prawa Przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego, zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika, ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Powyższe sugestie nie stanowią zobowiązania.

b.) Ponieważ kurier dostarcza przesyłkę raz dziennie w godzinach pracy, warto przemyśleć czy jako adresu dostawy nie podać adresu Państwa pracy. Unikną Państwo w ten sposób ewentualności awizowania przesyłki i odbioru jej w terminie późniejszym. Przesyłki można również odbierać osobiście w oddziale firmy kurierskiej , po uprzednim uzgodnieniu z przewoźnikiem.

c.) Informujemy, że nasze przesyłki pakowane są profesjonalnie i bezpiecznie. Zamawiając u nas towar nie musicie się Państwo obawiać o jego bezpieczeństwo w czasie transportu. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.

d.) W przypadku wybrania płatności "przy odbiorze przesyłki" dowodem wpłaty jest podpisany przez przewoźnika list przewozowy. Przewoźnik nie wyda Państwu przesyłki dokąd nie uiścicie Państwo należności.

e.) System sklepu Chantico.pl informuje o dacie nadania przesyłki w dniu realizacji zamówienia (wydania jej przewoźnikowi) za pomocą poczty elektronicznej.

f.) Nie wysyłamy przesyłek firmami kurierskimi innymi niż UPS i K-ex.

g.) Koszty wysyłki i zwrotu przesyłki nieodebranej z winy Klienta ponosi Klient.

7. Forma płatności.
Forma płatności za towar pozostaje do wyboru:
- gotówką przy odbiorze przesyłki/towaru
- przelewem na konto (towar zostaje wysłany/wydany od nas po wpłynięciu wpłaty na konto)
- system płątności online realizowanym przez firmę transferuj.

W przypadku przelewu warto napisać na adres magdalena.kleban-nowak@chantico.pl, że dokonali Państwo wpłaty. Wówczas skraca się czas dostawy zamówienia.

8. Dostępność, ceny.
a.) Sklep Chantico.pl posiada przybliżoną informację o swoich stanach magazynowych dostępną dla klientów. Sklep posiada również przybliżoną informację o stanach magazynowych niektórych dystrybutorów z którymi współpracuje. Informacja ta, wraz z opisem, dostępna jest przy każdym produkcie. Można ją również uzyskać telefonicznie lub w inny, dostępny sposób.

b.)Zapotrzebowanie złożone w naszym sklepie trafia do kolejki i zgodnie z nią jest realizowane. W przypadku całkowitego braku towaru z przyczyn od nas niezależnych (np. wyprzedanie stoku magazynowego zakończenie linii produkcyjnej, wadach fabrycznych produktów) klienci są informowani o zaistniałym fakcie i staramy się przedstawić im oferty zastępcze. W przypadku towarów zastępczych ryzyko kosztów transakcji, w przypadku zwrotu konsumenckiego, ponosi sprzedawca. 

c.) Ceny podane przy produkcie są cenami obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży i są wiążące dla obu stron transakcji.

9. Przesyłki do sklepu Chantico.pl.
a.) Wszelkie przesyłki nadawane na koszt sklepu Chantico.pl lub za zwrotem kosztów sugerujemy nadawać w sposób ustalony wcześniej ze sprzedawcą. Prosimy więc o wcześniejszy kontakt. Nadanie przesyłki na koszt lub za zwrotem kosztów w inny sposób i/lub bez ustalenia ze sprzedawcą, obciążone jest ryzykiem, że jej koszty zostanie zwrócony wyłącznie w wysokości aktualnych stawek obowiązujących w firmach przewozowych dla sprzedawcy na dzień nadania przesyłki. Przesyłki wysyłane do sklepu Chantico.pl należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę transportowanego sprzętu oraz opakowania. Sugerujemy ubezpieczać przesyłki na kwotę stanowiącą wartość transportowanego towaru w przypadku przesyłek kurierskich.

b.) Za zasadę przyjmuje się, że przesyłki nadawane na koszt sklepu Chantico.pl , należy wysyłać firmą kurierską UPS po wcześniejszym kontakcie z firmą Chantico.pl celem ustalenia szczegółów i pobrania numeru klienta. Zasada ta dotyczy przesyłek zawierających towar o wartości powyżej 499 PLN z VAT. Natomiast przesyłki nadawane za zwrotem kosztów należy nadawać firmą kurierską UPS lub K-ex. Zasadę stosuje się w przypadku przesyłki zawierającej towar o wartości mniejszej lub równej 499 PLN z VAT. Ewentualny zwrot kosztów transportu, jeżeli przesyłka zawierała towar reklamowany, nastąpi po uznaniu reklamacji. W przypadku nie uznania reklamacji, jeżeli przesyłka nadana została na koszt sklepu Chantico.pl , sklep Chantico.pl będzie domagał się zwrotu rzeczywistych kosztów opłaconych w związku z jej transportem.

c.) Zasady punktu 9 nie mają zastosowania dla przesyłek nadawanych na koszt i odpowiedzialność klienta. O takich przesyłkach (paczkach, w tym zwrotach) należy nas jednak uprzedzać na przykład telefonicznie lub wysyłając e-mail za potwierdzeniem na adres magalena.kleban-nowak@chantico.pl celem opcjonalnego przydzielenia numeru nadania, który należy umieścić na paczce przy adresie co ułatwi identyfikację przesyłki.

10. Prawo do odstąpienia od umowy.
a.) Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Chantico.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Termin odstąpienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle skutecznie oświadczenie o odstąpieniu za pomocą dostępnych środków komunikacji w sposób nie budzący wątpliwości co do wykonywanej czynności. Oświadczenie można dołączyć do paczki ze zwracanym towarem. 

Przykładowy wzór dla Chantico.pl Magdalena Kleban-Nowak:

Imię i nazwisko:...................................................
Adres zamieszkania:...........................................
Nazwa sprzedawcy: Chantico.pl Magdalena Kleban-Nowak
Adres sprzedawcy:Ul. Okulickiego 1/10, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że na podstawie aktualnych przepisów prawa
odstępuję od umowy............................................
nr............................................................
zawartej dnia.................. w.............................
Proszę o zwrot kwoty....................................... zł
słownie:......................................................
na konto nr ..................................................
Zwracam ......................................................
otrzymany dnia ...............................................

Podpis konsumenta.............................................


b.) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. a, odbywa się na koszt klienta. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku zwrotu częściowego, świadczenia zwracane są proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru. Prawo odstąpienia dotyczy również produktów zastępczych, oferowanych w zamian przedmiotów niedostępnych w momencie zawierania umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy dla towaru zastępczego koszty zwrotu pokrywa sprzedawca jednak należy wcześniej uzgodnić z nim rodzaj przesyłki zwrotnej.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

c.) Zwrot towaru do sprzedawcy, którego podstawą jest odstąpienie od umowy, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem konsument winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

d.) W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy a decyzje poprze pisemną deklaracją, umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu, która zostanie wysłana do klienta pocztą, prosimy o jej podpisanie i zwrot.

e.) Gwarantujemy pieniężny zwrot świadczeń w terminie do 14 dni od momentu skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Gwarancja zwrotu pieniędzy jest niezależna od formy płatności jaką wybrał konsument w czasie regulacji należności za towar. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu lub o niego poprosił. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Jeżeli sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

f.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
- zawartych w drodze aukcji publicznej; 
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Reklamacje i skargi.
a.) Zgłoszenia wszelkich reklamacji przyjmujemy pod adresem magdalena.kleban-nowak@chantico.pl, listownie ewentualnie w innej dogodnej formie, sugerujemy formę pisemną.

b.) Skargi można składać pod adresem: magdalena.kleban-nowak@chantico.pl, lub listownie.

c.) Skargi i reklamacje rozpatrujemy w godzinach pracy sklepu w oparciu o ustawowe terminy oraz przekazane przez klienta uwagi. Wyniki przekazujemy pisemnie za pomocą dostępnych dla tego rodzaju czynności środków komunikacji. W procesie rozpatrywania reklamacji może zostać poproszony o wysyłkę produktu we wskazane miejsce, na przykład serwis, celem naprawy lub ekspertyzy.

e.) Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji np. przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. W celu skorzystania z takiej możliwości prosimy o kontakt pod dowolnym adresem email dostępnym na naszej stronie lub numerem telefonu.

13. Fachowa obsługa.
W sklepie Chantico.pl mogą Państwo zawsze liczyć na profesjonalną obsługę. W razie wątpliwości lub pytań związanych z zakupem w naszym sklepie chętnie i szybko odpowiemy na każdy Państwa e-mail lub telefon. Doradzimy i zaproponujemy produkty dla potrzeb konkretnego użytkownika.

14. Warunki techniczne korzystania ze sklepu internetowego.
Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony sklepu Chantico.pl: komputer lub urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, wyposażone w aktualną wersję przeglądarki internetowej. Włączone w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. Sklep wykorzystuje technologię Responsive Web design i jest dostosowany do każdego nośnika i każdej rozdzielczości.

Aby poprawnie złożyć zamówienie za pomocą systemu sklepu internetowego potrzebna jest przeglądarka internetowa nie starsza niż 3 lata (zalecamy najnowsze przeglądarki typu Chrome, Opera, Firefox, Safari, Internet Explorer) obsługująca javascript i CSS oraz włączona obsługa plików cookies. W przypadku wystąpienia problemów z którymś z komponentów system automatycznie poinformuje o tym. 

15. Warunki ogólne. 
- Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu zakupu. - Klient sklepu zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
- Klientów sklepu obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
- Klientów sklepu obowiązuje zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
- Regulamin sklepu internetowego Chantico.pl jest wyłącznie jego własnością i może być zwielokrotniany (w tym także elektronicznie) wyłącznie za zgodą właściciela utworu.
- Gwarantujemy zwrot pieniędzy w przypadku niewykonania umowy sprzedaży w sytuacji, gdy dokonana została przedpłata za towar w terminie 14 dni od daty deklaracji zwrotu środków.

- Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

Sprzedaż prowadzi firma:

Sklep Chantico.pl jest prowadzony przez firmę:

Chantico.pl Magdalena Kleban-Nowak
ul. gen. Leopolda Okulickiego 1 lok. 10
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 5311528361

Numer REGON 360455552 

KONTO BANKOWE: 07 1020 1026 0000 1602 0246 8288

(opłata w/g stawek Twojego operatora, nie są pobierane opłaty dodatkowe)


email: magdalena.kleban-nowak@chantico.pl